PCO (pult centralizované ochrany)

Potřebujete mít jistotu, že je Váš majetek v bezpečí? Tak to je ten hlavní důvod, proč byste měli využít službu PCO. Každý den po celých 24 hodin sledujeme objekt včetně pohybu všech osob v objektu. Služba je pro dálkovou elektronickou ostrahu zabezpečených objektů (elektronický zabezpečovací systém – EZS, elektronický požární systém – EPS) se stálou 24 hodinovou službou.

 Způsob přenosu dat z elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) a požární signalizace (EPS) na pult centralizované ochrany (PCO) je možný:

Využíváte elektronickou zabezpečovací a požární signalizaci? I jejich data zvládneme systému PCO přenést. Využíváme k tomu bezdrátovou mobilní síť (GSM/GPRS), vlastní frekvenční síť, LAN komunikátory nebo standardní telekomunikační síť. Záleží jen na Vašich preferencích. 

Co všechno pro Vás se službou PCO uděláme?

Společně si určíme, co vše je potřeba na objektu pohlídat. Na základě monitoringu a rozboru událostí vyhodnocujeme každou příchozí zprávu ze střeženého objektu a adekvátně na ni reagujeme. Podle dohody buďto přistoupíme ke kontaktování pověřené osoby, nebo můžeme i rovnou přivolat polici. Záleží na Vašich požadavcích.

Samozřejmě můžeme poskytnout záznamy z bezpečnostních kamer, které nám slouží ke správnému vyhodnocení situace. Umíme díky nim dobře rozhodnout, zda EZS či EPS pouze nespustily planý poplach.

Soukromí majitelé bytů a domů ocení i službu hlídání výpadků elektřiny, nečekaných požárů uvnitř nemovitosti nebo poruchy na vodovodním potrubí. Tím podchytíme vznik škody na majetku hned v zárodku

U rozsáhlých komplexů, kde není zajištěna nepřetržitá fyzická ostraha lze využít službu autohlídky (patroly). Jedná se o preventivní řešení. V nepravidelných intervalech provádíme kontroly objektů, které jsou napojeny na PCO. Může být také vhodným doplňkem fyzické ostrahy ke zvýšení ochrany objektů.

Chcete mít vždy přehled o zprávách z kontrolovaného objektu? V tom případě můžete využít naši internetovou aplikaci. Kromě všech aktuálních zpráv můžete nahlédnout i do jejich historie.

Nabízíme i možnost posílat na vybraná telefonní čísla SMS zprávy, které budou obsahovat stručné informace o stavu objektu. Dozvíte se tak okamžitě, jestli na budově nedošlo ke spuštění poplachu nebo jestli budova náhodou není nezastřežena. Lze si určit i čas, kdy v těchto případech můžeme volat. 

pastedGraphic.png

Ochrana majetku a hmotných aktiv

Krádež je největší příčinou ztrát, kterým čelí většina firem. Je proto nezbytné využívat zařízení, která pomohou odradit potencionální zloděje. K ochraně produktů se využívají bezpečnostní kontejnery, které nelze otevřít bez speciálního nástroje. Tyto krabice jsou vyrobeny z PVC a jsou průhledné. Proto je možné si předmět dobře prohlédnout. Ten ale zároveň zůstává chráněný před krádeží, pádem, požárem nebo záplavami. Produkty jsou často chráněny také magnetickými páskami. Pokud nedojde k jejich deaktivaci, při odchodu z obchodu pošlou varování bezpečnostnímu alarmu.

Součástí efektivní ostrahy nákupního centra je ochrana samotné budovy. Možnost požáru v důsledku nehody nebo zanedbání obsluhy může vést ke katastrofickým ztrátám a vážnému nebezpečí. Pro požární ochranu existují pasivní i aktivní systémy. Pasivním systémem nazýváme naprojektování budovy tak, aby nebylo umožněno šíření ohně využitím ohnivzdorných materiálů v jeho konstrukci. Mezi aktivní protipožární zařízení se řadí přenosné hasicí přístroje, kouřové detektory, které jsou propojené s automatickým hasicími zařízeními a podobně. 

24 hodin komplexní ochrana

Pro zaručení ochrany nestačí mít pouze zmíněná zařízení. Starosti Vám ušetří napojení obchodního centra na pult centrální ochrany. Ostraha bude zaručena na 24 hodin, 365 dní v roce. Pomoc odborníku je důležitá. Jenom oni totiž znají příslušné protokoly. Zajištění propojení obchodního centra s Centrem příjmu poplachů zaručí včasné upozornění policie, hasičů nebo lékařské služby. Kvalifikovaní odborníci reagují za méně než 30 sekund od okamžiku aktivování alarmu. 

Pořadatelská služba

pastedGraphic_1.png

Využijte naše služby, pokud se chystáte organizovat:

poskytujeme efektivní zabezpečení událostí pro:

 • Koncerty a představení
 • Sportovní akce
 • Charitativní akce
 • Black-tie záležitosti
 • Obchodní konference a veletrhy
 • Soukromé večírky
 • Slavnosti 
 • Organizace dopravních zabezpečení na veřejných akcí
 • Zabezpečení staveb 
 • Organizace parkování

Nedílnou součástí naší nabídky je pořadatelská služba

Orientujeme se především na:

 • ochranu všech účastníků akce
 • ostrahu střeženého (vymezeného) prostoru
 • obsluhu a kontrolu vchodů/východů
 • obsluhu a kontrolu vjezdů/výjezdů
 • dohled nad chováním diváků nebo účastníků akce
 • zamezení výtržnictví, fyzického násilí nebo poškozování majetku pořadatele akce
 • monitorování pohybu osob i vozidel ve vymezeném a střeženém prostoru dané akce
 • zabránění přístupu (vstupu) nepovolaných osob
 • zabránění vjezdu nepovolených vozidel
 • řízení provozu na příjezdových/výjezdových cestách a  parkovištích    

Bezpečnostní služba zvláštních událostí

Máme zkušenosti s problematikou davu na veřejných místech, a to z tuzemska i zahraničí. Poskytujeme solidní zázemí pro předvídání a vyhýbání se hrozbám na přeplněných veřejných místech. Chápeme, že bezpečnost zvláštních událostí musí být důkladná. 

Při plánování zabezpečení naši konzultanti zkontrolují logistiku místa konání, vystavení riziku a řadu dalších faktorů důležitých při určování ideální strategie pro zajištění bezpečnosti vaší akce. Široká škála bezpečnostních technologií spolu s naším vysoce vyškoleným personálem zajistí hladký průběh každé vaší akce. Na místě vždy funguje bezpečnostní ředitel, který dohlíží na všechny bezpečnostní operace. 

Osobní ochranka a osobní řidič

Potřebujete osobní doprovod při schůzkách? Nebo dlouhodobou ochranku se službami řidiče? Spolehněte na nás. Bezpečnostní pracovníci naší agentury nejen odvedou profesionální práci, ale budou vždy naprosto diskrétní.

pastedGraphic_2.png

Dostat se z bodu A do bodu B je jedna věc. My ale zároveň poskytujeme vysokou úroveň zabezpečení. Naším cílem tedy není jen přeprava osob, ale také dohled nad jejich bezpečností. 

Řidič může být i něco víc – poskytne i potřebnou ochranu 

Služba dva v jednom. Nejen řidič, ale také vyškolený strážce v jedné osobě. Klientům poskytují pocit bezpečí nejen během jízdy, ale i před a po ní. 

pastedGraphic_3.png