S ostrahou obchodních domů máme letitou zkušenost. Proškolení našich zaměstnanců v této oblasti je velmi pečlivé, protože ostraha obchodních domů je specifickou oblastí.

pastedGraphic.png

Udržet bezpečnost v nákupním centru je nesmírně důležité. Setkávají se zde tisíce lidí, stráví zde hodiny volnému času. Klíčem k úspěchu je vědět, jak ochranu tolika lidí zaručit. Zároveň je ale potřeba chránit i obchodníky před krádežemi. A protože se kombinuje ochrana lidí a zboží, zvyšují se tím nároky na bezpečnostní systém.

Základem úspěchu ostrahy obchodního centra jsou kvalitní a rozsáhlé systému záznamu videa, zařízení na ochranu předmětů, systému detekce požáru a hasící přístroje napojené na centrální poplašný přijímač 24 hodin denně.

Zabezpečení nákupního centra po zavírací době

Obchodní centrum nepotřebujeme zabezpečení pouze během otevírací doby. Mimo tuto dobu totiž probíhá zásobování. K zajištění ochrany vnějšího obvodu centra se doporučuje používat detektory obvodu a snímače pohybu. Tato zařízení jsou schopna upozornit na přítomnost neoprávněných osob díky infračervené radiační stopě, kterou opouštějí, a budou automaticky moci varovat bezpečnostní stráže a Centrum pro příjem poplachů. Ti budou v případě výstrahy jednat podle potřebných protokolů. Hlídání obchodního centra probíhá 24 hodin denně, protože jsou obvyklé i pokusy o okradení zásobovacích vozů.

pastedGraphic_1.png

Ochrana majetku a hmotných aktiv

Krádež je největší příčinou ztrát, kterým čelí většina firem. Je proto nezbytné využívat zařízení, která pomohou odradit potencionální zloděje. K ochraně produktů se využívají bezpečnostní kontejnery, které nelze otevřít bez speciálního nástroje. Tyto krabice jsou vyrobeny z PVC a jsou průhledné. Proto je možné si předmět dobře prohlédnout. Ten ale zároveň zůstává chráněný před krádeží, pádem, požárem nebo záplavami. Produkty jsou často chráněny také magnetickými páskami. Pokud nedojde k jejich deaktivaci, při odchodu z obchodu pošlou varování bezpečnostnímu alarmu.

Součástí efektivní ostrahy nákupního centra je ochrana samotné budovy. Možnost požáru v důsledku nehody nebo zanedbání obsluhy může vést ke katastrofickým ztrátám a vážnému nebezpečí. Pro požární ochranu existují pasivní i aktivní systémy. Pasivním systémem nazýváme naprojektování budovy tak, aby nebylo umožněno šíření ohně využitím ohnivzdorných materiálů v jeho konstrukci. Mezi aktivní protipožární zařízení se řadí přenosné hasicí přístroje, kouřové detektory, které jsou propojené s automatickým hasicími zařízeními a podobně. 

24 hodin komplexní ochrana

Pro zaručení ochrany nestačí mít pouze zmíněná zařízení. Starosti Vám ušetří napojení obchodního centra na pult centrální ochrany. Ostraha bude zaručena na 24 hodin, 365 dní v roce. Pomoc odborníku je důležitá. Jenom oni totiž znají příslušné protokoly. Zajištění propojení obchodního centra s Centrem příjmu poplachů zaručí včasné upozornění policie, hasičů nebo lékařské služby. Kvalifikovaní odborníci reagují za méně než 30 sekund od okamžiku aktivování alarmu. 


0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *